Project

De kracht van inbeelding: Onderzoek naar automatische effecten van ingebeelde oefening.

Code
G009517N
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
inbeelding
 
Projectomschrijving

  Psychologie is altijd gefascineerd geweest door de vraag hoe de praktijk leidt tot geschoolde gedrag. Deze vraag is aangepakt door te focussen op de opkomst van automatische gedrag aan de hand van openlijke praktijk. De praktijk is echter niet beperkt tot de openlijke uitvoering van gedrag. Meer verkapte vormen van de praktijk bestaan, die ook leiden tot een verbetering van de prestaties, namelijk de geestelijke praktijk. Mentale praktijk kan worden gedefinieerd als symbolische repetitie van fysieke activiteit in afwezigheid van elke grove spierbewegingen. Overwegende dat automatisch gedrag op basis van openlijke praktijk is rijkelijk gedocumenteerd in de afgelopen decennia, automatisch gedrag volgende mentale praktijk blijft grotendeels ondergespecificeerde. Dit is verrassend in het licht van de productieve gebruik van geestelijke praktijk technieken in diverse domeinen zoals sport en muziek. Dienovereenkomstig verschaft de onderhavige project onderzoekt automatische gedrag na mentale praktijk. Een dominante hypothese op het gebied van het aanleren van vaardigheden is dat de mentale en fysieke praktijk zijn gelijkwaardig. Echter, deze hypothese is in de afgelopen jaren uitgedaagd door bevindingen suggereren dat mentale en fysieke praktijk zijn gebaseerd op verschillende cognitieve processen. Het huidige project biedt een nieuwe invalshoek op dit debat door te onderzoeken of mentale praktijk is waardevol traject voor het creëren van automatisch gedrag.