Project

De rol van multidrug-resistentie pompen in de overleving van Salmonella Enteritidis in eiwit.