Project

Vroegmiddeleeuwse boerengemeenschappen in noordelijk Francia. Landelijke bewoning, materiële cultuur en landschap van Clovis tot de Graven van Vlaanderen.

Code
3F002317
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Medieval archaeology
Trefwoorden
identiteit vroege middeleeuwen economie archeologie materiële cultuur
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek heeft als doel om het dagelijkse leven en de cultuur van de boerengemeenschappen in noordelijk Francia tijdens de vroege middeleeuwen (ca. 450 n. Chr. - ca. 1000 n. Chr.) te bestuderen. Hiervoor zal een gevarieerd geheel aan archeologische, historische en ecologische bronnen gebruikt worden, die binnen een breder vergelijkend kader zullen geplaatst worden. Het onderzoek zal zich richten op de nederzettingsvormen, de woontradities, het lokaal gemaakt aardewerk en de interactie met het landschap. Op deze manier zal achterhaald worden hoe deze gemeenschappen hun identiteit opbouwden, omgingen met het landschap en voorzagen in hun basisbehoeften.
Het studiegebied is op vlak van academisch onderzoek naar de vroege middeleeuwen een quasi ongekende regio. Daarnaast was het ook een grensregio tussen het Germaanse noorden en het Romeins-Frankische zuiden. Het bestuderen van identiteit en de socio-economische ontwikkeling in dit vroegmiddeleeuws Vlaanderen zal dan ook bijdragen aan internationale debatten over identiteitsconstructie, vroegmiddeleeuwse migratie, het implementeren van de surpluseconomie, de feodalisering van de samenleving en het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen.