Project

Ontrafelen van de ondergrondse competitie voor water tussen lianen en bomen via stabiele isotopen

Code
31507818
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Terrestrial ecology
    • Plant ecology
    • Plant morphology, anatomy and physiology
Trefwoorden
lianen
 
Projectomschrijving

Lianen spelen mogelijk een belangrijke rol in de reactie op klimaatverandering en de kwetsbaarheid voor droogte van
tropische bossen. Ons begrip van de rol van lianen in het functioneren van bossen is echter beperkt.
Dit voorstel is bedoeld om de competitie voor water door liaan en boomwortels te begrijpen. Het onderliggende
onderzoeksvraag is: 'concureren lianen en bomen om hetzelfde onder grondwater?'
datum is er geen enkele wetenschappelijke studie waaruit blijkt dat lianen concurreren om dezelfde waterbronnen
als bomen. De resultaten van een experimenteel proefveld dat we in 2015 in Frans Guyana hebben uitgevoerd
duiden erop dat lianen en bomen zeer verschillende watervoorraden hebben tijdens het droge seizoen, met lianen
tappen van grondwater met een verrijkte isotoopsignatuur, overeenkomend met oppervlaktelaaglagen, terwijl
bomen tappen uit diepere grondlagen. Dit voorstel voor onderzoeksubsidie ​​heeft tot doel onderstaande lianen te begrijpen
grondwater concurrentiestrategie door (a) de voorlopige resultaten te controleren die zijn gevonden in het droge seizoen,
(b) bestuderen van potentiële strategieverschuivingen onder verschillende omstandigheden (nat seizoen en extreme droogte)
en (c) het ontrafelen van de hydrologische nichescheiding. We zullen waarnemingen van natuurlijke overvloed gebruiken
van 2 stabiele waterisotopen H en O) in grond en plantenmateriaal om het watergebruik te bestuderen
van bomen versus lianen. Dit project zal resulteren in een unieke dataset en nieuwe inzichten die zeer zullen zijn
relevant voor toekomstige modellering.