Project

Composites

Code
IOF-PLF-012
Looptijd
01-11-2021 → 30-10-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Polymer composites
Trefwoorden
Composieten
 
Projectomschrijving

Het IOF consortium Composieten aan Universiteit Gent is het platform voor industrieel gericht onderzoek in het domein van composietmaterialen, additive manufacturing, NDT en polymeer-processing en recyclage. Het platform bundelt de aanwezige expertise rond design en simulatie, fysische en mechanische testen, niet-destructieve inspectie, processing en recyclage van polymeren, 3D printen van kunststoffen en composieten.