Project

Accurate theoretische bepaling van spectroscopische grootheden in periodieke moleculaire systemen.