Project

Noodondersteunend opvoeden bij kinderen met Downsyndroom, Cerebrale Parese of een Autismespectrumstoornis: op zoek naar sleutels voor een betere ouderondersteuning

Looptijd
01-02-2014 → 31-01-2016
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Developmental psychology and ageing
Trefwoorden
noodondersteunend opvoeden
 
Projectomschrijving

Beurs Lisa DielemanNoodondersteunend opvoeden bij kinderen met Downsyndroom, Cerebrale Parese of een

Autismespectrumstoornis op zoek naar sleutels voor een betere ouderondersteuning.