Project

RF 19/6334 - FLUPOUL - Onderzoek naar de oorzaken van de hoge prevalentie van fluoroquinolone resistentie bij braadkippen

Code
160R078A19
Looptijd
01-10-2019 → 31-03-2023
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary epidemiology
    • Veterinary herd health management
    • Veterinary microbiology
    • Veterinary pharmacology and toxicology
Trefwoorden
enrofloxacine braadkippen pluimvee antimicrobiële resistentie fluoroquinolonen
 
Projectomschrijving

Sinds de nieuwe wetgeving in 2016 is het gebruik van (fluoro)quinolonen in de veehouderij enorm gedaald, maar er worden nog steeds onverwacht hoge niveaus van fluoroquinolonen resistentie in E. coli in de braadkippenhouderij aangetroffen. Binnen het FLUPOUL project wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke verklaringen hiervoor. In een cross-sectionele studie op braadkuikenbedrijven wordt gekeken in hoeverre de omgeving een bron is voor de verspreiding van FQ resistentie bij braadkuikens en of FQ resistente E. coli stammen reeds in de omgeving terug te vinden zijn voordat er überhaupt kuikens aanwezig zijn op het bedrijf. Daarnaast is ook de doelstelling om te bekijken hoe de dynamiek van de verspreiding van FQ resistentie verloopt binnen een koppel braadkuikens en welke factoren hier een invloed op hebben. Vervolgens wordt in een longitudinale studie onderzocht in welke mate de FQ resistentie wordt overgedragen doorheen de keten van ouderdierbedrijven over de broeierijen naar braadkuiken bedrijven. Met behulp van uitgebreide bacteriologische analyse, waarbij onder andere Whole Genome Sequencing wordt toegepast, wordt er gekeken naar de fenotypische en genotypische eigenschappen van de bacteriën om verbanden te kunnen vinden die een verklaring kunnen geven voor de hoge prevalentie. Daarbovenop wordt er ook een analysemethode opgezet voor het detecteren van (fluoro)quinolonen residuen in veren van braadkippen om zo te kunnen bepalen in hoeverre residuen van (fluoro)quinolonen teruggevonden kunnen worden in veren van braadkippen en ouderdieren. Om met zekerheid uit te kunnen sluiten dat geen (fluoro)quinolonen gebruik aan de FQ resistentie ten grondslag ligt. Al deze onderdelen van het FLUPOUL project zullen bijdragen aan het beter begrijpen van het probleem en kan er gezocht worden naar de beste (preventieve) maatregelen.