Project

Bestrijding van een pandemie bij amfibieën door natuurbehoud te integreren in een gecontamineerd agrarisch landschap.

Code
01CD3821
Looptijd
16-10-2021 → 15-03-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal ecology
Trefwoorden
Biodiversiteit chytridiomycose amfibieën contaminant bestrijding landbouw
 
Projectomschrijving

De ontwikkeling van maatregelen om de amfibieënziekte chytridiomycose te bestrijden is dringend noodzakelijk. In dit project willen we de epidemiologie van infecties met pathogene chytride schimmels bij amfibieën sturen naar een toestand van kiem-gastheer coëxistentie zodat epidemieën met biodiversiteitsverlies voorkomen kunnen worden. Hiervoor willen we de micropredator gemeenschap dynamiek gebruiken in een agrarische context, rekening houdend met eutrofiëring en contaminatie van oppervlaktewater.