Project

Ontginnen van het buitengewone regeneratiepotentieel van Marchantia polymorpha ter verbetering van regeneratie in gewassen

Code
1S92823N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biochemistry
    • Plant cell and molecular biology
    • Plant developmental and reproductive biology
    • Plant genetics
Trefwoorden
Stamcelbiologie
 
Projectomschrijving

Planten vertonen een ongeëvenaard regeneratievermogen dat niet alleen beschadigd weefsel herstelt, maar ook volledige plantenlichamen kan induceren. Helaas vertonen veel economisch en ecologisch belangrijke species een slecht regeneratiepotentieel. Bv. veel elite boomsoorten zijn slecht vatbaar voor routine propagatie door stekken. In landbouwspecies is de regeneratiecapaciteit nog beperkter, en de meeste granen, belangrijke voedselgewassen als rijst en maïs inbegrepen, neigen recalcitrant te zijn. In dit project streven we naar het gebruiken van de het opmerkelijke regeneratiepotentieel van de bryofyt Marchantia polymorpha om dit probleem aan te pakken. Recent droeg ik bij aan de identificatie van de transcriptiefactor MpERF15 als een geconserveerde key factor in de controle van regeneratie in planten. MpERF15 heeft een diepgaand effect op het metaboloom van de plant, inclusief de productie van oxylipines die door een positieve feedback loop proliferatie en regeneratie drijven. De genen en metabolieten die downstream van deze pathway opereren zijn nog onbekend. Hiertoe zal ik transcriptomics en metabolomics experimenten uitvoeren ter vergelijking van wild type en regeneratie-deficiënte Marchantia thalli. Geselecteerde kandidaat-genen en metabolieten zullen worden gescreend op hun vermogen het wortelingpotentieel van de populierhybride Populus tremula x alba te verbeteren, alsmede het verhogen van de transformatie-efficiëntie van de maïslijn B104.