Project

Informele bewijsbaarheid in de wiskunde als partiële notie.

Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
  • Social sciences
    • General pedagogical and educational sciences
    • Communication sciences
Trefwoorden
filosofie van de wiskunde
 
Projectomschrijving

Het onderwerp van dit onderzoek betreft zowel filosofische benaderingen van informele bewijsbaarheid als formele theorieën daarvoor. Ik zal de problemen onderzoeken waar de huidige theorieën mee kampen, inbegrepen hun gebrekkige filosofische motivering. Daarnaast zal ik de relatie onderzoeken tussen waarheidstheorieën en de notie van informele bewijsbaarheid. Ik zal een theorie ontwikkelen voor informele bewijsbaarheid die analoog is aan Kripkes waarheidstheorie.