Project

De rol van cognitieve controle in depressie: een experimenteel onderzoek van de onderliggende neurobiologische werkingsmechanismen