Project

Zorg en ondersteuning voor kwetsbare migranten in de EU die drugs gebruiken (SEMID-EU)

Acroniem
SEMID-EU
Code
41K03421
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2023
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Behavioural and emotional problems
Trefwoorden
drugs migratie community-based participatory research harm reduction vluchtelingen asielzoekers
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Dit project is gericht op drugsgebruik en migratie in Europa. Hoewel veel migrantengroepen in Europa minder drugs gebruiken dan de bevolking in de landen waar ze wonen, zijn ze door verschillende risicofactoren kwetsbaarder voor problematisch drugsgebruik. Tot deze risicofactoren behoren traumatische ervaringen, maatschappelijke uitsluiting, werkloosheid en armoede. Diensten en steden in de hele Europese Unie staan voor de uitdaging om in de behoeften van deze migranten te voorzien. Een grondig inzicht in de behoeften van kwetsbare migranten die drugs gebruiken (MWUD) zou de lokale situatie in heel Europa kunnen verbeteren.

De algemene doelstelling van het project SEMID-EU is de schade van kwetsbare migranten die drugs gebruiken te beperken door: 1) het verbeteren van kennis en begrip bij beleidsmakers en praktijkmensen; en 2) het versterken van de capaciteiten van gezondheids- en ondersteunende diensten die met deze groepen werken.

Het project is georganiseerd rond vier werkpakketten die logisch met elkaar verbonden zijn en op elkaar voortbouwen: 1) Beoordeling van de situatie; 2) Verkrijgen van een geïntegreerd inzicht in de lokale behoeften en reacties; 3) Ontwikkeling van beleidsaanbevelingen, toolkits en praktische richtlijnen; 4) Toepassing van de toolkit en de richtlijnen in de praktijk. 

Het project zal worden uitgevoerd door de coördinerende partnerorganisatie Mainline (Nederland), in nauwe samenwerking met andere expertisecentra op dit gebied uit de hele EU. De betrokkenheid van een grote verscheidenheid aan belanghebbenden - van lokale zorgverleners tot mondiale actoren - zal de kwaliteit van de opzet, uitvoering, evaluatie en verspreiding van het project waarborgen.

De Universiteit Gent is verantwoordelijk voor werkpakket 2 en het verkrijgen van een grondig inzicht in de behoeften van migranten die drugs gebruiken in 4 grootstedelijke steden in de EU (Amsterdam, Athene, Berlijn en Parijs) en de hierop geboden antwoorden.