Project

Het effect van de biobeschikbaarheid van fosfor op de ontwikkeling van plantengemeenschappen in recente bossen

Code
3G065409
Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other chemical sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Forestry sciences
Trefwoorden
secundaire successie landgebruiksgeschiedenis biogeochemie oudbosplanten
 
Projectomschrijving

Na bebossing van landbouwgronden moeten kruidachtigen zich opnieuw vestigen door herkolonizatie. Hoge P-stocks die achtergebleven zijn, zouden deze vestiging echter sterk kunnen belemmeren. Boomsoortenkeuze wijzigt, o.a. via de pH, waarschijnlijk de biobeschikbaarheid van P. Anderzijds zorgen verschillen in lichtkarakteristieken tussen boomsoorten voor een verschillende expressie van P in de kruidlaag de productiviteit en dus processen als competitie worden erdoor gewijzigd.