Project

Hoog Tij - Laag Tij. Het laatmiddeleeuws havensysteem van Brugge als een maritiem-cultureel landschap.

Code
01G03319
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Landscape archaeology
  • Landscape and ecological history
  • Archaeological science
  • Other history and archaeology not elsewhere classified
 • Social sciences
  • Economic history
Trefwoorden
Brugge Zwin late middeleeuwen maritiem-cultureel landschap mens-natuur interactie verbindingen handelsgoederen materiële cultuur diaspora gemeenschappen geo-archeologi
 
Projectomschrijving

De rol van Brugge als laatmiddeleeuwse haven en “maritiem-cultureel landschap” is onlosmakelijk verbonden met de dynamische interactie tussen natuur en mens via de Zwingetijdengeul. De verbondenheid binnen het lokale en met het globale handelsnetwerk, de transacties in handelsgoederen en de impact van in de regio verblijvende buitenlanders op de materiële cultuur, zullen het voorwerp vormen van dit interdisciplinair onderzoek.