Project

Talige productiviteit in actie

Code
01G01319
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Discourse analysis
    • Logic, methodology and epistemology of linguistics
    • Other languages and literary studies not elsewhere classified
Trefwoorden
Productiviteit constructies syntaxis semantiek frequentie diachronie corpus on-line taalverwerking lexis/grammar continuüm semantische vectorruimten coercion taalvergelijking persoonlijkheidstrekken sociolinguïstiek
 
Projectomschrijving

Taalpatronen zijn in mindere of meerdere mate productief, naargelang hun lexicale toepassingsbereik. Een interdisciplinaire benadering is nodig om geattesteerde productiviteit, zowel in het hedendaags taalgebruik als doorheen de tijd, met uitbreidbaarheid in on-line en off-line taalverwerking met elkaar te vergelijken, en om de impact van persoonsgebonden factoren te meten.
Enkel zo kan men tot een beter begrip van productiviteit komen.