Project

RNA-MAGIC: RNA-gebaseerde bioMerkers en tArGets In astma en Chronisch obstructief longlijden (COPD)