Project

SmartPro: Slim textiel en draagbare intelligentie: van intelligente prototypes naar industriële en bruikbare producten

Acroniem
SmartPro
Code
179P00715
Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology
Trefwoorden
prototype metingen
 
Projectomschrijving

SMARTPRO is een project goedgekeurd door het !WT binnen het VIS-programma van !WT. Het project

heeft als doelstelling de bedrijven uit de doelgroep te ondersteunen bij het realiseren van slimme

textielproducten en draagbare intelligentie met de bijhorende software en dataverwerkingssystemen. Dit

vertaalt zich in het identificeren en wegwerken van de barrieres om tot maakbare (-proces), bruikbare

(-eindgebruiker) en ge·integreerde (- exploitatie) producten/systemen te komen. Concreet voorziet

SMARTPRO een betere kennis over de sectoren textiel/materialen - elektronica - JCT heen

gecombineerd met richtlijnen hoe een prototype in een eindproduct om te zetten met de beschikbare

processen en dit in commercieel relevante hoeveelheden en afgestemd op de noden van de gebruiker.