Project

Uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker - jaar 2023

Code
174X01222
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
    • Preventive medicine
Trefwoorden
bevolkingsonderzoek kanker
 
Projectomschrijving

Een bevolkingsonderzoek is een systematisch aanbod van screening aan een bevolkingsgroep met vooraf bepaalde gemeenschappelijke kenmerken. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om vrouwen en/of mannen die tot een bepaalde leeftijdscategorie behoren. In het bevolkingsonderzoek wordt gescreend naar een ziekte (vb. borstkanker) of een voorstadium van een ziekte (vb. darmpoliepen) of naar een gezondheidsrisico (vb. een ongezonde leefstijl), zonder dat er gezondheidsklachten zijn die verband houden met de ziekte, het voorstadium of het risico in kwestie.

Het gaat om de terreinwerking voor het uitvoeren van het

- Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

- Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

- Bevolkingsonderzoek Borstkanker