Project

Implementatie en borging van een wetenschappelijk onderbouwde praktijkleidraad voor artsen om de euthanasiepraktijk in Nederlandstalig België te verbeteren

Code
BOF/MVF/202309/022
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Palliative care and end-of-life care
    • Health and community services
    • Quality assurance
Trefwoorden
artsen praktijkleidraad euthanasie
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als doel het valoriseren van de ‘Ondersteuning bij Euthanasie Studie’ waarin we een wetenschappelijke onderbouwde praktijkleidraad rond euthanasie voor artsen zullen implementeren en borgen in Vlaanderen en Brussel. We zullen dat doen door drie verschillende werkpakketten uit te voeren tussen januari en december 2024: 1) verfijnen van de vormgeving van de praktijkleidraad, 2) het ontwikkelen van een disseminatie- en communicatiestrategie en 3) implementatie en borging. Daartoe doen we beroep op de expertise van een medisch communicatiespecialiste en een cocreatiegroep van 22 experten en stakeholders. We beogen daarmee dat de praktijkleidraad toegankelijk en bruikbaar wordt voor artsen in hun euthanasiepraktijk, en zodoende beter in staat gesteld worden om patiënten, naasten en collega-zorgverleners beter te ondersteunen doorheen het euthanasietraject.