Project

Ontrafelen van de rol van niet-coderende variatie in erfelijke netvliesaandoeningen: NMNAT1 regulatorische mutaties als model

Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
netvliesaandoeningen regulatorische netwerken
 
Projectomschrijving

  Erfelijke retinale dystrofie (RDS) zijn een belangrijke oorzaak van early-onset blindheid. De momenteel bekende genetische afwijkingen vertegenwoordigen ongeveer 50% van zeldzame gevallen en vooral in het coderende gedeelte van het genoom. Echter, er is een groeiend bewijs dat een groot deel van de mutaties in niet-eiwit coderende gebieden bevinden, de zogenaamde ldquo; unk DNA ” Tot nu toe zijn verschillende deepintronic mutaties zijn beschreven in RD. Bovendien identificeerden we twee aangrenzende mutaties in het 5'’ onvertaalde gebied (UTR) van het NMNAT1 gen koppelen cis-regulerende mutaties aangeboren blindheid voor het eerst. Het doel van deze studie is het ontrafelen en karakteriseren van de rol van niet-coderende variatie in de moleculaire pathogenese van erfelijke RD. Ten eerste, Ik streef ernaar om de cis-regulerende landschap van NMNAT1 bij gezondheid en ziekte te ontdekken door de functionele karakterisering van zowel 5 ’ TR mutaties, evenals dissectie van de promotorregio van NMNAT1. Deze studie zal nieuwe inzichten in NMNAT1 genregulatie te bieden. Ten tweede, ik doel om de rol van de niet-coderende variatie in RD verkennen door te zoeken naar mutaties in belangrijke cis-regulerende elementen in de bekende RD genen. Mutaties welke hier zullen potentiële doelwitten voor gentherapie-vergroting en antisense oligonucleotiden gentherapie. Tenslotte kan dit onderzoek dienen als een model voor niet-coderende variatie RD en Mendeliaanse ziekten in het algemeen.