Project

Geïntegreerde golflengte-afstembare optische parametrische oscillator en verwante componenten gebaseerd op interface tweede-orde niet-lineariteit in hoog indexcontrast siliciumnitride golfgeleiders