Project

Een diagnostische test voor cochleaire synaptopathie bij mensen

Acroniem
CochSyn
Code
41S05620
Looptijd
01-09-2020 → 28-02-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Audio and speech computing
Trefwoorden
gehoorschade
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De CochSyn-test is bedoeld om de eerste tekenen van blijvende gehoorschade te diagnosticeren met een 10-15 minuten durende klinische gehoorscreeningstest. De test kwantificeert cochleaire synaptopathie, d.w.z. schade aan de synapsen van de cochleaire gehoorzenuwvezels als gevolg van veroudering, blootstelling aan lawaai of ototoxiciteit, met een niet-invasieve auditieve EEG-test. Omdat synaptopathie gepaard gaat met verminderde spraakverstaanbaarheid en optreedt voordat het audiogram tekenen van gehoorbeschadiging vertoont, is onze test gevoeliger dan het audiogram (huidige klinische standaard) en kan een wijdverspreide vorm van perceptief gehoorverlies kwantificeren. De CochSyn-test maakt vroege diagnose en vroege interventie mogelijk, wat volgens de WHO kosteneffectief is bij het verminderen van de financiële last die gepaard gaat met onbehandeld gehoorverlies. In dit PoC-project zijn we van plan de CochSyn-test te verfijnen en een normatieve dataset van testresultaten (N=300) op te bouwen voor een diverse populatie van mensen die risico lopen op synaptopathie. Deze dataset is nodig om (i) het toepassingsgebied van de test te bepalen en een precieze diagnostische interpretatie mogelijk te maken, (ii) KNO-artsen te overtuigen om de test te gebruiken en bedrijven om erin te investeren, en (iii) gezondheidsinstanties en beleidsmakers te overtuigen dat synaptopathie een belangrijk gezondheidsrisico vormt, gezien de impact ervan op de verslechterende spraakverstaanbaarheid in rumoerige luisteromgevingen.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.