Project

Beoordeling van de afgifte van waardevolle eigenschappen aan gewassen (Zea mays) door eiwitinterferentie

Acroniem
AGRONOUTICS 2
Code
F2014/IOF-STARTT/261
Looptijd
15-01-2015 → 15-02-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Biomaterials engineering
  • Biological system engineering
  • Biomaterials engineering
  • Biomechanical engineering
  • Other (bio)medical engineering
  • Environmental engineering and biotechnology
  • Industrial biotechnology
  • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering
Trefwoorden
proteine interferencie
 
Projectomschrijving

De doelstelling van dit StarTT IOF-project is het bekomen van kwantitatieve gegevens over commercieel waardevolle planteneigenschappen, zoals zetmeelinhoud en droogtetolerantie, gegenereerd door middel van de eiwitinterferentie (Pi)-technologie in gewassen (bv. Zea mays) teneinde de licentieverleningstechnologie te bemachtigen voor gewasverbetering en het leveren van nieuwe intellectuele eigendomsrechten.