Project

Auteurschap als cultureel schouwspel: het citeren/ situeren van de auteur, 16e tot 19e eeuw

Code
01G015B9
Looptijd
01-01-2009 → 31-10-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Historical theory and methodology
  • History
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of philosophy
Trefwoorden
genre canon cultuurgeschiedenis Anglo-Amerikaanse literatuur gender
 
Projectomschrijving

Dit project wil het concept 'auteurschap' in zijn grote diversiteit en maakbaarheid bestuderen sedert de vroegmoderne tijd tot het begin van de 20ste eeuw. Een grote diversiteit aan aspecten van auteurschap zal aan bod komen zoals vertaling, gender, genre, co-auteurschap, pseudoniemen en anonimiteit, de canon, en het lot van de 'auteur', van 'auteurschap' in theorieën en literaire analyse.