Onderzoekseenheid

Lerarenopleiding & Professionele Ontwikkeling

Acroniem
LOPO
Duurtijd
01-10-2013 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Teacher education and professional development of educators
    • Vocational education, professional training, lifelong learning
Omschrijving
De onderzoeksgroep ‘Lerarenopleiding en Professionele Ontwikkeling’ (LOPO) doet onderzoek naar de opleiding en professionele ontwikkeling van student-leraren, leraren en lerarenopleiders in verschillende contexten (i.e. lerarenopleiding, basisonderwijs, secundair onderwijs) en in verschillende fasen van hun carrière (i.e. pre-service, inductie, in-service). Het onderzoek focust voornamelijk op de leerprocessen van student-leraren, leraren en lerarenopleiders, de factoren die deze leerprocessen beïnvloeden, en de mogelijke uitkomsten van deze leerprocessen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodologieën, met een sterke focus op interventiestudies. De onderzoeksgroep heeft vier onderzoekslijnen: (1) Instructiestrategieën in de lerarenopleiding en opleidingsdidactiek, (2) Ondersteuning en begeleiding van beginnende leraren, (3) Professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders, en (4) Technologie in onderwijs en de lerarenopleiding. De onderzoekslijnen sluiten aan bij de internationale uitdagingen en hiaten waarmee het vakgebied wordt geconfronteerd. Verder zijn de onderzoekslijnen complementair aan de bestaande onderzoekslijnen van de Vakgroep Onderwijskunde en sluiten ze aan bij een belangrijke maatschappelijke opdracht van de Universiteit Gent: het wetenschappelijk onderbouwen van de lerarenopleiding.