Onderzoekseenheid

Expertisecentrum voor Psychologische Groei

Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Cultural and cross-cultural psychology
  • Health psychology
  • Sports psychology
  • Work and organisational psychology
  • Psychopathology
  • Psychotherapy
  • Learning and behaviour
  • Social and emotional development
  • Health, education and welfare economics
  • Behavioural and emotional problems
  • Child welfare
  • Special needs education
 • Medical and health sciences
  • Sports sciences
  • Human movement and sports sciences not elsewhere classified
Omschrijving
De ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen staat in onze snel evoluerende samenleving onder druk. Hoewel er meer dan ooit tevoren kansen en mogelijkheden voor zelfontplooiing bestaan, garandeert het grote aantal opties niet dat kinderenen jongeren ten volle hun eigen kwaliteiten en interesses realiseren. Sommige kinderen en jongeren ervaren stress of ontwikkelen zelfs een kwetsbaarheid voor psychopathologie. Om hun weg te vinden in een complexe samenleving en veerkracht te ontwikkelen is het voor kinderen, jongeren, en jongvolwassenen belangrijk om een stevig verankerd intern kompas op te bouwen dat hun persoonlijke interesses, waarden, en overtuigingen weerspiegelt. Spilfiguren in de ontwikkeling van kinderen, zoals ouders, leerkrachten, sportcoaches, en hulpverstrekkers, spelen hierin een belangrijke rol en kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen ondersteunen in hun psychologische groei. Het expertisecentrum voor psychologische groei heeft als doel om de motivatie, debetrokkenheid, vee