Onderzoekseenheid

Onderzoekscentrum Vergelijkende Cultuurwetenschap

Acroniem
RCVC
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Indian languages
    • Humanities and the arts not elsewhere classified
Omschrijving
Het Onderzoekscentrum Vergelijkende Cultuurwetenschap (RCVC) vertrekt vanuit de vraag wat een verschil tussen mensen tot een cultuurverschil maakt, veeleer dan een sociaal, psychologisch of biologisch verschil. Vele bestaande theorieën in de sociale en humane wetenschappen transformeren niet-Westerse culturen tot varianten van de Westerse cultuur, met elk hun eigen religie, geloofsovertuigingen, normen en waarden. Hoe kunnen we culturen en cultuurverschil op een andere manier bestuderen? De focus van de onderzoeksgroep ligt op de vergelijkende studie van Europa en India in een reeks domeinen: religie en traditie, politiek en recht, ethiek en samenleving, enz.