Onderzoekseenheid

Marine@UGent

Duurtijd
02-01-2012 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Marine ecology
Omschrijving
De Universiteit Gent beschikt over een jarenlange en internationaal erkende expertise in fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van mariene en maritieme wetenschappen en technologie. In 2012 richtte de Universiteit Gent het consortium Marine@UGent op als kenniscluster met als doel de samenwerking te bevorderen en te faciliteren tussen de toen ongeveer 70 mariene onderzoeksgroepen van de UGent Association en met het Vlaams Marien Instituut (VLIZ). Marine@UGent-leden, verspreid over alle faculteiten, voeren multidisciplinair onderzoek uit. Dit is niet beperkt tot de evidente thema's zoals biologische wetenschappen, aquacultuur, mariene biotechnologie, verontreinigings- en voedingswetenschappen tot zeerecht, mariene energie en kust- en mariene ruimtelijke ordening en ingenieurswetenschappen, maar heeft ook nood aan expertise rond gezondheidswetenschap, psychologie, duurzaamheid, geschiedenis,.. Marine@UGent heeft de volgende doelstellingen: • Het bevorderen van de interfacultaire en multidisciplinaire samenwerking tussen betrokken onderzoeksgroepen. • Het bevorderen van de uitstraling van de UGent als topuniversiteit in de mariene en maritieme onderzoeksexpertise • Het voorbereiden, afsluiten en opvolgen van een institutionele samenwerking tussen UGent en het VLIZ • Het ontwerpen en realiseren van een multifunctioneel laboratorium voor UGent te Oostende • Het bevorderen van de valorisatie van het UGent mariene en maritieme onderzoek samen met IOF consortia zoals BLUeGhent en EnerGhentIC.