Onderzoekseenheid

Centrum voor cognitieve neurowetenschappen

Acroniem
CCN
Duurtijd
29-05-2009 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Biological psychology
  • Neuroimaging
  • Neuropsychology
  • Psychophysiology
  • Biological and physiological psychology not elsewhere classified
  • Clinical and counseling psychology not elsewhere classified
  • Neuropsychology of ageing
Omschrijving
Neurowetenschappelijke methoden zoals functionele magnetische resonantie imaging (fMRI), elektro-encefalografie (EEG) en transcraniële magnetische stimulatie (TMS) spelen een steeds belangrijkere rol in het wetenschappelijke onderzoek naar menselijke cognitie en cognitieve processen. Als gevolg hiervan, vormen neurowetenschappen en cognitieve psychologie in veel onderzoeksdisciplines niet langer gescheiden en geïsoleerde domeinen, maar zijn deze geïntegreerd in het gemeenschappelijk kennisveld cognitieve neurowetenschappen. Binnen de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent bestaat een sterke focus op cognitieve neurowetenschappen. De vakgroepen Experimentele Psychologie (PP02), Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05) en Data-analyse (PP01) zijn actief binnen dit domein. Het centrum voor cognitieve neurowetenschappen (CCN) bundelt de expertise van de verschillende vakgroepen met de volgende doelen: 1. Wetenschappelijk Op het wetenschappelijke niveau is het hoofd doel het produceren en delen van kennis. Deze kennisopbouw en –uitwisseling situeren zich op zowel een inhoudelijk theoretisch als methodologisch niveau. 2. Technisch De aanschaf, het gebruik en het onderhoud van (rand) apparatuur en software voor fMRI, EEG en TMS gaan gepaard met hoge kosten, zowel in termen van financiën als werklast. CCN streeft ernaar om efficiënt gebruik te maken van middelen via efficiënt beheer en gebruik van materiaal en apparatuur. 3. Interdisciplinair CCN biedt een contactpunt voor zowel interne als externe onderzoekers. Binnen deze context, streeft CCN de specifieke rol van psychologie en psychologische expertise binnen het ruime veld van neurowetenschappen te benadrukken.