Onderzoekseenheid (SVO)

Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies

Acroniem
HPIMS
Coördinator
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Medieval archaeology
    • Medieval history
    • Medieval literature
Omschrijving
Het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies (HPIMS) is een onderzoekscentrum dat alle onderzoekers in de middeleeuwse studies aan de UGent verenigt, over de grenzen van faculteiten en disciplines heen. HPIMS bevordert interdisciplinair onderzoek naar de middeleeuwse periode en zet zowel in op kennisuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende deelwetenschappen, als met maatschappelijke partners en het brede publiek. De basis is fundamenteel kritisch onderzoek op origineel bronnenmateriaal allerhande, maar HPIMS heeft ook expertise in de digital humanities. Naast het ondersteunen van de vele onderzoeks- en valorisatie-activiteiten van de leden, organiseert het instituut ook jaarlijks de Medieval Seminar Series met lezingen, seminaries en een Autumn School. Het HPIMS (kernleden) is erkend door de UGent als 'Interdisciplinair Consortium voor Maatschappelijke Impact' (IDC).