Onderzoekseenheid

Studies in Performing Arts and Media

Acroniem
S:PAM
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Dramaturgy
    • Performance
Trefwoorden
Kunst Theater- en podiumkunsten
Omschrijving
De onderzoeksgroep Studies in Performing Arts & Media (S:PAM) heeft een vijfvoudige focus. Binnen ‘technologieën’ worden moderne en nieuwe media bestudeerd, alsook hun impact op de podiumkunsten. ‘Herinneringen, trauma’s en conflicten’ onderzoekt de esthetische en therapeutische rol van de podiumkunsten in het verwerken van gewelddadige conflicten en traumatische gebeurtenissen. De wijze waarop de podiumkunsten omgaan met repertoire in het algemeen en klassieke tragedies in het bijzonder vormt hetstudieobject van ‘geschiedenissen’. Een vierde focus ligt op de studie van ‘dramaturgieën’ in hun intermediaire rol naar het publiek. ‘Praktijken’ ten slotte richt zich op de dialoog tussen de podiumkunsten en theorieontwikkeling.