Onderzoekseenheid

Herstel en verslaving

Acroniem
HERVE
Duurtijd
03-06-2019 → Lopend
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Psychopathology
  • Behavioural and emotional problems
  • Orthopedagogical interventions
  • Orthopedagogics and special education not elsewhere classified
  • Clinical social work practice
Omschrijving
Deze onderzoekslijn spitst zich toe op onderzoek naar methoden en interventies om herstel te bevorderen bij jongeren en volwassenen met verslavings- en andere psychische problemen. De herstelbeweging is een relatief nieuwe benadering binnen de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg, waarbij een omslag wordt gemaakt van traditioneel medisch denken naar herstel als ‘persoonlijk herstel’. Hierbij heeft men vooral aandacht voor de subjectieve ervaringen en beleving (‘lived experiences’) van personen in herstel. Ambulante en residentiële hulp, informele zorg, ervaringsdeskundigheid, kwaliteit van leven, personen in kwetsbare situaties, een sterktegerichte aanpak, maatschappelijke participatie en continuïteit van zorg zijn centrale begrippen bij ons onderzoek naar herstel van verslaving aan alcohol en illegale drugs. Lange tijd stond op de vakgroep onderzoek centraal in drugvrije therapeutische gemeenschappen, een pedagogische benadering van druggebruik en verslaving. Dit evolueerde naar onderzoek over specifieke methoden en interventies die behandelingsretentie en -uitkomsten in de verslavingszorg bevorderen, zoals case management, het betrekken van het sociaal netwerk en motivationele interventies. Veel aandacht gaat uit naar preventie, ondersteuning en schadebeperking bij kwetsbare groepen die binnen de hulpverlening uit de boot (dreigen te) vallen zoals gedetineerden en geïnterneerden, vrouwen en moeders met jonge kinderen, personen met psychische problemen en/of een verstandelijke beperking en personen met een migratieachtergrond. Recent onderzoek is vooral gericht op hersteltrajecten en factoren die bijdragen tot herstel en kwaliteit van leven van personen met verslavingsproblemen in diverse situaties. We maken hierbij zowel gebruik van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.