Onderzoekseenheid

Centrum voor Genderstudies

Acroniem
CGS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Gender studies
Omschrijving
Het Centrum voor Gender Studies (CGS) is een interdisciplinair centrum dat zich richt op het onderzoek van constructies en betekenissen van vrouwelijkheid en mannelijkheid en op de impact van sekseverschillen op de ontwikkeling en productie van kennis. Het uitgangspunt daarbij is dat onderzoek niet noodzakelijk beperkt is tot de grenzen van het eigen vakgebied. Het centrum heeft tot doel om theorieën, methoden en inzichten van verschillende disciplines bij elkaar te brengen en dit over meerdere faculteiten van de Universiteit Gent heen. Het centrum geeft met Digest een eigen peer reviewed tijdschrift uit. Genderstudies is een relatief recente academische discipline gericht op onderzoek naar constructies en betekenissen van vrouwelijkheid en mannelijkheid en de impact van sekseverschillen op de ontwikkeling en productie van kennis. Deze doelstelling fungeert als uitgangspunt voor onderzoekers uit verschillende disciplines. Onderzoek is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de grenzen van het eigen vakgebied, omdat theorieën, methoden en inzichten worden ingezet vanuit andere disciplines en er gestreefd wordt naar samenwerking tussen expertises. Deze leidende principes hebben geresulteerd in het interdisciplinaire karakter van het Centrum voor Genderstudies (voorheen Vrouwenstudies) aan de Universiteit Gent, zowel qua opzet en activiteiten. Academisch personeel van verschillende faculteiten is vertegenwoordigd en betrokken bij het centrum zoals blijkt uit de ledenlijst. Het doel van het centrum is om deze samenwerking uit te breiden naar andere afdelingen en faculteiten. Het interdisciplinaire karakter van genderstudies wordt ook benadrukt in de onderzoeksprojecten en colloquia die worden ondersteund door (leden van) het Centrum. Het centrum en zijn voorzitter hebben ook het initiatief genomen van een nieuw interdisciplinair, peer reviewed tijdschrift DiGeSt.