Onderzoekseenheid

Centre for Research on Body Cultures in Motion

Acroniem
BOCULT
Duurtijd
17-07-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Gender studies
    • Religion and society
  • Social sciences
    • Area studies
Omschrijving
De onderzoeksgroep Centre for Research on Body Cultures in Motion (BOCULT) brengt onderzoekers uit verschillende vakgebieden samen en concentreert zich op lichamelijke praktijken en de relatie tussen lichaam en prestaties - met inachtneming van de complexe en steeds veranderende betekenis van die termen. Belangrijke aspecten van cultuurstudies zoals individuele, collectieve en culturele identiteiten, perceptie en interpretatie, zelfbewustheid, gendertoewijzingen, herdenkingscultuur en herdenking, worden bestudeerd. Dit gaat verder dan statische beschrijvingen van symbolische systemen; de relativiteit en de beperkingen van afzonderlijke disciplines worden in acht genomen. Sinds het einde van de jaren tachtig vormt het 'lichaam' een centraal onderzoeksobject in cultuurstudies. In de vakgroep Talen en Culturen hebben verschillende onderzoekers te maken met vragen over "performing bodies". Het concept concentreert zich zowel op historische en culturele "movements of bodies" als op "moved bodies", en op de sociale, politieke en media-gerelateerde technische beperkingen.