Onderzoekseenheid

Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society

Acroniem
MULTIPLES
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics not elsewhere classified
Trefwoorden
Communicatie Didactiek Interculturaliteit Taalkunde Media Vertaalkunde Hedendaags Nederlands Engels Frans Duits Hindi Italiaans Russisch Spaans Turks
Omschrijving
MULTIPLES houdt zich bezig met de studie van taal en discours als aspecten van het sociale leven. Het houdt zich bezig met de toegepaste en educatieve dimensies van dit veld en doet dit met bijzondere aandacht voor hedendaagse meertaligheid. We verbinden onderzoekers met achtergronden in verschillende linguïstische disciplines, waaronder sociolinguïstiek, taalverwerving (eerste, tweede en vreemde taal), taalonderwijs en taalverwerving, taal in het onderwijs, discoursanalyse, linguïstische antropologie, vertaal- en tolkstudies. Het onderzoek strekt zich uit tot een reeks institutionele en professionele contexten van taalgebruik (onderwijs, sociale voorzieningen, bedrijfsleven, media), evenals specifieke nichebelangen (bijv. studies van gebarentaal). De uitdagingen van het leren van talen, meertalig aanbod en taalprofessionalisering in de huidige geglobaliseerde, meertalige samenleving nodigen uit tot een empirisch programma van zowel beschrijving, interpretatie en verklaring van praktijken en processen, als een aanhoudende pedagogische inspanning die zich uitstrekt over alle gebieden van taalverwerving, leren en bemiddeling. De onderzoeksactiviteiten zijn georganiseerd in twee nauw verbonden, multidisciplinaire onderzoeks- en kennisclusters: Taal in de samenleving en Taal leren. MULTIPLES stimuleert samenwerking tussen beide clusters en nodigt uit tot het delen van ideeën en methodologieën om productieve en effectieve academische partnerschappen te creëren.