Onderzoekseenheid

Laboratorium voor Geotechniek

Acroniem
LVG
Duurtijd
01-02-2012 → Lopend
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Soil mechanics
    • Geotechnical and environmental engineering not elsewhere classified
Omschrijving
Het Laboratorium voor Geotechniek is één van de units van de vakgroep Civiele Techniek. De geotechnische onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent is betrokken bij onderzoek die een breed scala van geotechnische en geoenvironmental engineering. Het huidige belang van de groep zijn breed, omvat de fundamentele mechanica van bodems, ondiepe en diepe stichtingen, stichtingen in moeilijke bodemgesteldheid, hydraulische belemmeringen voor milieutoepassingen en bodem-technologieën voor bodemsanering.