Onderzoekseenheid

Quality & Safety Ghent: Expertisecentrum voor kwaliteit en veiligheid in de eerstelijnszorg

Acroniem
Q&S Ghent
Duurtijd
27-07-2020 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Primary health care
    • Quality assurance
Omschrijving
Quality & Safety Ghent is een interdisciplinair expertisecentrum voor kwaliteit en veiligheid in de eerste lijn en de transdisciplinaire zorg binnen de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen. Het expertisecentrum heeft tot doel om de interdisciplinaire samenwerking rond het thema “kwaliteitszorg en patiëntveiligheid” te stimuleren en via onderzoek en vorming bij te dragen aan de kwaliteitsvolle en veilige praktijkvoering, in nauw overleg met de actoren in het veld.