Onderzoekseenheid

Centrum voor Ondernemerschapsonderzoek

Acroniem
Cer@Ugent
Duurtijd
01-05-2017 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business management
Omschrijving
Het centrum heeft volgende doelstellingen: - het uitvoeren van gezamenlijk, interdisciplinair onderzoek, en het fungeren als klankbord voor onderzoekers in het domein van ondernemerschap - het uitvoeren van onderzoeksgerelateerde activiteiten organiseren zoals internationale workshops - internationale visibiliteit genereren voor onderzoek in ondernemerschap aan de UGent - samenwerking met andere ondernemerschapscentra aan de UGent (vb Durf Ondernemen en technologietransfer) versterken