Onderzoekseenheid

Kunst in België sinds 1945

Acroniem
KB45
Duurtijd
01-12-2022 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Museum studies
  • Curatorial and related studies not elsewhere classified
  • Historiography
  • Architectural heritage and conservation
  • History of art
 • Engineering and technology
  • Architecture not elsewhere classified
Trefwoorden
kunstgeschiedenis hedendaagse kunst kunst in België kunsthistoriografie 20e eeuw Hedendaags België Zuid-Amerika West-Europa Kunst Geschiedenis Nederlands Engels Frans Duits Veldonderzoek Geografisch en kaart gebaseerd Iconografie en beeldanalyse
Omschrijving
KB45 (Kunst in België sinds 1945) is een multidisciplinaire onderzoeksgroep aan de UGent, binnen de vakgroepen Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen enerzijds, en Architectuur & Stedenbouw anderzijds. De onderzoekgroep stelt zich tot doel de situatie van de levende kunst in België sinds 1945 in kaart te brengen en te kaderen binnen de bredere artistieke cultuur in België in de naoorlogse periode, vanuit een zowel lokaal als internationaal perspectief. De aanpak is tegelijk kunsthistorisch, kritisch en sociaal-institutioneel, met een focus op de carrières en oeuvres van kunstenaars, tentoonstellingsgeschiedenissen, institutionele geschiedenissen, en de voorwaarden en omstandigheden op vlak van architectuur. Het cultuurbeleid en de bredere politieke context in België worden daarbij als referentiekader gehanteerd. Het onderzoek van KB45 is gericht op de studie van de brede waaier van actoren binnen het bredere artistieke veld, gaande van mensen (kunstenaars, curatoren, verzamelaars, critici, journalisten), instellingen (musea, galerijen, kunstenaarsinitiatieven, overheidsinstanties, sponsors), evenementen (tentoonstellingen, conferenties), objecten (kunstwerken) tot discours (boeken, tijdschriften, teksten). KB45 wil origineel onderzoek doen door gevestigde methodes in vraag te stellen en door alternatieve strategieën te ontwikkelen om de kunstgeschiedenis van België sinds 1945 te vertellen. Het onderzoek van KB45 wordt gedreven door een drievoudige doelstelling: 1. een overzicht op verschillende niveaus van het veld van de levende kunsten in België: eerder dan één enkele geschiedenis van de kunst in België sinds 1945, is het de ambitie om de meervoudige geschiedenissen van de naoorlogse kunst in België in kaart te brengen, gedreven door verschillende actoren in de voorbije 7 decennia. 2. tweerichtingsverkeer van de levende kunsten in België: terwijl de trajecten en de aanwezigheid van Belgische actoren in de internationale kunstwereld in kaart worden gebracht, is het ook de bedoeling om de aanwezigheid en invloed van internationale peers in de Belgische kunstwereld terug te vinden. 3. publieke steun en institutionele infrastructuur: de rol en positie van publieke en private kunstinstellingen voor de ontwikkeling en consolidatie van een omgeving voor de kunsten in België, met speciale aandacht voor de (afwezigheid van) institutionele infrastructuur en architectuur.