Onderzoekseenheid

Kunst in België sinds 1945

Acroniem
KB45
Duurtijd
01-12-2022 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Museum studies
  • Curatorial and related studies not elsewhere classified
  • Historiography
  • Architectural heritage and conservation
  • History of art
 • Engineering and technology
  • Architecture not elsewhere classified
Trefwoorden
kunstgeschiedenis hedendaagse kunst kunst in België kunsthistoriografie
Omschrijving
KB45 (Kunst in België sinds 1945) is een multidisciplinaire onderzoeksgroep aan de UGent, binnen de vakgroepen Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen enerzijds, en Architectuur & Stedenbouw anderzijds. De onderzoekgroep stelt zich tot doel de situatie van de levende kunst in België sinds 1945 in kaart te brengen en te kaderen binnen de bredere artistieke cultuur in België in de naoorlogse periode, vanuit een zowel lokaal als internationaal perspectief. De aanpak is tegelijk kunsthistorisch, kritisch en sociaal-institutioneel, met een focus op de carrières en oeuvres van kunstenaars, tentoonstellingsgeschiedenissen, institutionele geschiedenissen, en de voorwaarden en omstandigheden op vlak van architectuur. Het cultuurbeleid en de bredere politieke context in België worden daarbij als referentiekader gehanteerd.