Onderzoekseenheid

Centrum voor Participatieve Democratie

Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Public administration organisations
Omschrijving
Samenwerkingsverband binnen UGent die het veranderde gelaat van de lokale democratie wil onderzoeken. Nieuwe initiatieven van burgerparticipatie veranderen de aard van de lokale democratie. Dit onderzoek wil een meer omvattend begrip van hoe participatie een impact heeft op de attitudes en rollen van politici, burgers, ambtenaren en middenveldorganisaties, de relaties tussen deze actoren, en de legitimiteit van de lokale democratische beleidsvoering in de perceptie van deze actoren.