Onderzoekseenheid

Georuimtelijke Artificiële Intelligentie

Acroniem
GeoAI
Duurtijd
08-03-2023 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Geospatial information systems
Trefwoorden
GeoAI
Omschrijving
Het doel van GeoAI is de machine in staat te stellen ruimtelijk te leren redeneren en analyseren zoals een mens. Niettegenstaande er al veel vooruitgang is geboekt, bevindt GeoAI zich echter nog in een vroeg stadium. Traditioneel is GeoAI gericht op kennisgebaseerde benaderingen, die diep geworteld zijn in de geografische informatiewetenschap (GIWetenschap). GIWetenschap is een wetenschappelijke discipline op het kruispunt van computerwetenschappen, sociale wetenschappen en natuurwetenschappen die georuimtelijke informatie bestudeert, behandelt hoe mensen de wereld begrijpen en hoe verschijnselen van de wereld kunnen worden opgeslagen, in systemen gerepresenteerd en geanalyseerd. Zoals op alle gebieden die verband houden met AI, worden datagebaseerde benaderingen steeds dominanter in GeoAI. Binnen deze onderzoekseenheid willen we ons richten op onderzoek in zowel kennisgebaseerd als datagebaseerd GeoAI, en de mogelijkheden verkennen om beide te combineren tot hybride GeoAI.