Onderzoekseenheid

Smart Solutions for Secure Societies

Acroniem
i4S
Duurtijd
09-02-2021 → Lopend
Toepassingsgebied
Sociale & Humane Wetenschappen
Promotor woordvoerder
Business developer
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Computer science
  • Machine learning and decision making
  • Computer system security
  • Cryptography, privacy and security
  • System software and middleware
  • Software engineering
  • Computational evolutionary biology, comparative genomics and population genomics
 • Social sciences
  • Business economics
  • Social epidemiology
  • Criminography and methods of criminological investigation
  • Private policing and security services
  • Safety, prevention and police
  • Criminal law
  • European law
  • Information law
  • Information technologies
 • Engineering and technology
  • Intelligent transportation systems
  • Smart cities
  • Interactive and intelligent systems
  • Bio-informatics
  • Cartography
  • Geospatial information systems
Omschrijving
i4S is een nieuw multidisciplinair valorisatieconsortium dat de AUGent expertise uit alfa-, bèta- en gamma-disciplines rond criminaliteit en veiligheid, en technologie,digitalisering en privacy samenbrengt. Het consortium verenigt onderzoekers van zesfaculteiten en acht vakgroepen van de UGent en twee hogescholen in hun streven naar “smart solutions for secure societies” en vertegenwoordigt zo 18 onderzoeksgroepen, -instituten en consortia met in totaal meer dan 100 onderzoekers. i4S is gevormd in reactie en anticipatie op een omvangrijke en snelgroeiende criminaliteits- en veiligheidsmarkt waarin technologie en digitalisering zowel een grote uitdaging vormen als een innovatieve oplossing bieden. De digitalisering en toenemende beschikbaarheidvan nieuwe technologieën confronteren de publieke en private sector met nieuwe en steeds complexere criminaliteitsvormen en veiligheidsvraagstukken (bv. cybercriminaliteit, terrorisme, transnationale georganiseerde criminaliteit, internationale economische criminaliteit). Tegelijkertijd bieden de digitalisering en nieuwe technologieën niet eerder beschikbare opportuniteiten om zich beter te wapenen tegen criminaliteit en om veiligheid te garanderen. i4S ondersteunt daarom de publieke en private sector bij de ontwikkeling en implementatie van innovatieve op maat gemaakte technologische en digitale oplossingen voor criminaliteit en veiligheid. In het streven naar “smart solutions for secure societies” heeft i4S steeds het principe “safeguarding privacy while enhancing security” voor ogen. Privacy by design vormt dan ook een overkoepelend uitgangspunt voor i4S en wordt verzekerd door de aanwezige privacy-expertise binnen i4S. De (toekomstige) toepassingen hebben betrekking op de veiligheidsmarkt in de breedste zin. Ze kunnen gelinkt worden aan verschillende domeinen in de veiligheidsmarkt, zoals private en publieke veiligheid (bv. compliance industrie, private bewaking, politie- en opsporingsdiensten), IT- en cyberveiligheid (bv. software en telecommunicatie industrie) en fysieke veiligheid (bv. transportsector medische sector en publieke overheden).