Onderzoekseenheid

Ghent Centre for Digital Humanities

Acroniem
GhentCDH
Duurtijd
01-07-2022 → Lopend
Wetenschappelijk coördinator
Core Facilities manager
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Humanities and the arts not elsewhere classified
Trefwoorden
digitale tekst- en afbeeldingsanalyse digital humanities
Omschrijving
De toenemende digitalisering van de samenleving en dus ook de toenemende digitalisering van onderzoeksbronnen en erfgoed heeft tot gevolg dat onderzoekers workflows moeten ontwikkelen en software moeten gebruiken om een onoverzienbare hoeveelheid uiteenlopende soorten documenten en informatie/data te beheren, te organiseren en te analyseren. Zo maakt de toenemende beschikbaarheid van archief- en bibliotheekcollecties als data (informatie in een door machines leesbaar formaat) het gebruik van nieuwe benaderingen en dus digitale instrumenten mogelijk. Dit is zowel een uitdaging als een kans, aangezien de meerderheid van de onderzoekers in de geesteswetenschappen niet bedreven is in de computerwetenschappen, computationele taalkunde, statistiek, etc.. Er is dus een belangrijke leemte die moet worden opgevuld om diensten te verlenen die dit onderzoek vergemakkelijken. Dit vereist expertise over diverse aspecten van de digitale onderzoekscyclus, van het samenstellen van corpora tot analyse, virtuele tentoonstellingen en de archivering van onderzoeksdata. Het GhentCDH is een interdisciplinair onderzoeks- en servicecentrum dat het gebruik van deze digitale onderzoeksmethodes in de humane wetenschappen faciliteert en er ook over reflecteert. Een team van computerwetenschappers, taalkundigen, datawetenschappers, interdisciplinair gevormde ‘digital humanists’ en publiekshistorici is geclusterd in vier focusgebieden: collaboratieve databanken en Linked Open Data - digitalisering, (pre)processing en digitale tekst- en beeldanalyse - geospatiale analyse en visualisering - digitaal erfgoed, participatie en virtuele exposities.