Onderzoekseenheid

Veterinary Stem Cell Research Unit

Duurtijd
01-10-2018 → Lopend
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Stem cell biology
    • Cell therapy
Omschrijving
In het labo van de Veterinary Stem Cell Research Unit van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent) wordt onderzoek gedaan op mesenchymale stamcellen, het stamceltype dat het meeste gebruikt wordt bij stamceltherapie. Met haar onderzoeksgroep wil Prof. dr. Catharina De Schauwer focussen op het fundamentele diergeneeskundig stamcelonderzoek om als dusdanig ‘proof-of-concept’ te leveren voor veelgebruikte stamceltherapieën.