Onderzoekseenheid

Een PDX platform voor in vivo evaluatie van nieuwe anti-kanker therapieën

Acroniem
PDXGhent
Duurtijd
01-01-2023 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer therapy
    • Cancer therapy
Trefwoorden
patient afgeleide kankermodellen therapie in vivo
Omschrijving
Patiënt-afgeleide xenograft modellen (PDX), waarbij operatief verwijderde tumor fragmenten van patiënten direct worden getransplanteerd in immuun-deficiënte muizen, worden beschouwd als superieure preklinische kankermodellen. Ze behouden de belangrijkste histologische en genetische kenmerken van hun donor waardoor ze uiterst geschikt zijn voor de preklinische evaluatie van nieuwe kankermedicijnen, de identificatie en evaluatie van prognostische biomerkers en voor fundamenteel biologische studies. Tevens worden ze ook meer en meer toegepast voor klinische voorspellingen bij gepersonaliseerde therapeutische strategieën. Gedurende de afgelopen jaren is het ontwikkelen en het gebruik van deze PDX-modellen aan de UGent voor fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek exponentieel toegenomen. Hier stellen we de opstart vaneen PDX-centrum voor als onderdeel van het nieuwe animalarium op de campus van UZGent met een gecentraliseerde coördinatie voor generatie, karakterisering, bewaring en data management van deze PDX modellen. PDXGhent heeft als doel een flexibele uitwisseling toe te laten van kennis en PDX modellen en hierdoor unieke kansen te creëren voor de kankeronderzoeksgemeenschap in Gent. We verwachten dat deze intensieve interacties tussen onderzoekslaboratoria en het universitair ziekenhuis het preklinische kankeronderzoek zullen stimuleren en versnellen waardoor mogelijk nieuwe therapieën sneller beschikbaar zullen komen voor kankerpatiënten in de kliniek.