Onderzoekseenheid

Patiënt-afgeleide xenograftmodellen

Acroniem
PDXGhent
Duurtijd
01-02-2024 → Lopend
Wetenschappelijk coördinator
Core Facilities manager
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Oncology not elsewhere classified
Trefwoorden
kanker preklinische modellen patient-afgeleide xenograft
Omschrijving
Patiënt-afgeleide xenograft modellen (PDX), waarbij operatief verwijderde tumor fragmenten van patiënten direct worden getransplanteerd in immuun-deficiënte muizen, worden beschouwd als superieure preklinische kankermodellen. Deze modellen zijn uiterst geschikt voor de evaluatie van potentieel nieuwe kankermedicijnen, de identificatie en evaluatie van prognostische biomerkers en voor fundamenteel biologische studies. Gedurende de afgelopen jaren is onze UGent expertise in het ontwikkelen en het gebruik van PDX-modellen exponentieel toegenomen; verspreid over meerdere faculteiten, departementen en campussen. In deze aanvraag, stellen we de opstart van een PDX core facility (PDXGhent) voor die gecentraliseerde coördinatie en technische ondersteuning biedt voor het genereren, karakteriseren en biobanken van PDX-modellen, wat een flexibele uitwisseling van kennis en expertise mogelijk maakt. PDXGhent zal unieke kansen creëren voor de UGent kankeronderzoeksgemeenschap en de interacties met het universitair ziekenhuis en industriele partners verder versterken. Hierdoor hopen we het tempo te verhogen waarmee we nieuwe beloftevolle therapieën beschikbaar kunnen stellen aan kankerpatiënten.