Onderzoekseenheid

RadiLab – UGent impact lab voor de preventie en bestrijding van gewelddadig extremisme (P/CVE)

Acroniem
RadiLab
Duurtijd
11-03-2021 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Causes and prevention of crime
    • Safety, prevention and police
    • Security, peace and conflict
Trefwoorden
Extremisme Terrorisme Radicalisering Polarisering
Omschrijving
Aan de Universiteit Gent hebben (1) het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), (2) het interdisciplinaire consortium IDC Crime, Criminology and Criminal Policy (IDC Crime), en (3) het business development center Smart Solutions for Secure Societies (i4S) een samenwerking opgezet waarin de expertise van meer dan een decennium onderzoek en initiatieven met maatschappelijke impact op het gebied van polarisatie, radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme wordt gebundeld. Het werk omvat wetenschappelijk onderzoek, beleids- en praktijkadvies en evaluatie. Het doel van RadiLab is (1) om de onderzoeksexpertise van de drie entiteiten van de Universiteit Gent in dit domein te combineren, (2) om middelen en onderzoeksinfrastructuur samen te brengen, en (3) om beleidsmakers en praktijkmensen te adviseren en te ondersteunen naar maatschappelijke impact op lokaal, regionaal, nationaal, EU- en internationaal niveau, inclusief het Globale Zuiden. De interdisciplinaire groep van aangesloten onderzoekers omvat criminologen, juristen, psychologen en andere disciplines uit de sociale wetenschappen, maar ook STEM-disciplines zoals computerwetenschappen om in te spelen op de huidige digitale en technologische uitdagingen op dat gebied. In de afgelopen jaren waren de onderzoekers regelmatig betrokken bij beleids- en praktijkgerichte initiatieven met een grote impact, gefinancierd door onder meer de Vlaamse regering, de Belgische federale overheid, de Europese Commissie en het US State Department. RadiLab-leden werken regelmatig samen met partners uit belangrijke instellingen in het themagebied met als doel kennis en waarde te genereren voor de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van polarisatie, radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme.