Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep Bouwfysica

Duurtijd
01-10-2000 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Sustainable building
  • Architectural sciences and technology
  • Building physics
  • Building technology
  • Built heritage and renovation
  • Energy in buildings and built environments
  • Installation techniques
  • Life cycle analysis of construction materials
Omschrijving
De onderzoeksgroep Bouwfysica draagt bij tot de ontwikkeling van kennis over duurzame en energie-efficiënte gebouwen met een gezond en comfortabel binnenklimaat. De onderzoeksmethodes die hiervoor worden ingezet omvatten zowel de ontwikkeling en toepassing van rekenmethodes, het opzetten van labo- en in-situtesten, als het uitvoeren van grootschalige monitoringcampagnes, met het doel de bouwfysische prestaties van energie-efficiënte bouw- en installatieconcepten te evalueren. Volgende toepassingenworden hierbij in het bijzonder bestudeerd: hoogperformante gevel- en renovatietechnieken, energie- en milieuprestatie van gebouwen, kwaliteit van de binnenomgeving (IAQ, thermisch comfort). Het onderzoek gebeurt zowel via meer fundamentele onderzoeksprojecten, met Europese en Vlaamse onderzoeksfinanciering, als via ontwikkelings- en dienstverleningsprojecten in opdracht van private bedrijven of overheden, waarin de opgebouwde kennis en methodes worden toegepast en gevaloriseerd. De onderzoeksgroep geeft ook advies en ondersteuning aan bouwbedrijven, materiaalfabrikanten, ontwerpers en studiebureaus. Op vlak van onderzoeksinfrastructuur beschikt de groep over uiteenlopende computertools voor hygrothermische analyse en gebouwenergiesimulatie, en over meetapparatuur voor analyse van bouwfysische prestaties in-situ. De groep beschikt ook over een uitgebreide database voor analyse van energiegebruik in gebouwen, waar energiegebruiksdata gekoppeld worden aan energieprestatieaangiftes, binnenklimaatmetingen en bewonersenquêtes. Experimenteel werk in labo voeren de onderzoekers uit in het Testcentrum voor Gevelelementen waar ze onder meer de lucht- en waterdichtheid, hygrothermisch gedrag en veroudering van bouwcomponenten onderzoeken. De groepmaakt ook gebruik van het nul-energieproefgebouw E-cube in Oostende voor de evaluatie van gevelelementen en energietechnieken. De onderzoeksgroep onderhoudt goede contacten en nauwe samenwerking met onderzoekspartners aan de Universiteit Gent, zoals de onderzoeksgemeenschap EnerGhentIC, en met onderzoekscentra in België en wereldwijd, waaronder KULeuven, VITO, WTCB, National Research Council Canada en University of Texas at Austin CEER. Bovendien zijn de onderzoekers actief in een aantal toonaangevende internationale organisaties zoals AIVC, ASHRAE, CIB, DBMC, IABP, IBPSA, IEA-EBC en ISIAQ.