Onderzoekseenheid

Gents Archeologisch Studie Centrum

Acroniem
GASC
Duurtijd
01-02-2024 → Lopend
Wetenschappelijk coördinator
Core Facilities manager
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Bioarchaeology
Trefwoorden
Ecofact Artefact Archeologische wetenschappen Archeologie
Omschrijving
Deze core facility zal state-of-the-art analyses bieden voor artefacten en ecofacten uit archeologische opgravingen. Met de erkenning van deze faciliteit zullen we de unieke expertise van de afdeling archeologie voor de studie van steen-, aardewerk-, bot- en botanische overblijfselen uit archeologische contexten formaliseren met ons gevestigde netwerk van andere laboratoria en faciliteiten aan de UGent. Het zal bestaande diensten blijven aanbieden, zoals lithische en aardewerkdeterminaties, gebruik blijven maken van slijtage- en gebruikssporenanalyses, en de financiering verstrekken die nodig is om nieuwe analytische technieken te ontwikkelen. In de eerste twee jaar zal de co-financiering voornamelijk gebruikt worden voor de lancering van het ArcheOs-laboratorium, waar we antropologische, biomoleculaire en biochemische analyses voor osteologisch materiaal zullen aanbieden. Daaropvolgende jaren worden de andere labos in lijn gebracht met het businessmodel van GASC. De kernfaciliteit zal interne osteologische analyses aanbieden en zal een coördinerende rol vervullen tussen de bestaande faciliteiten voor beeldvorming en voor biochemische en biomoleculaire analyses aan de UGent (UGCT, AM&S, ISOFYS, ProGentomics) om vragen over archeologische menselijke skeletassemblages te beantwoorden die relevant zijn voor de belanghebbenden: eigenaren, archeologische bedrijven, overheid, musea, depots, onderzoekers en het grote publiek. In de toekomst zal GASC verder groeien door het onderzoek te formaliseren, uitgebreid met andere artefact- en ecofactanalyses, zoals residuanalyse van lithische en keramische vondsten, gebruik van slijtageanalyse op lithische artefacten, en aanvullen met nieuwe expertise zoals de analyse van botanische resten. Uniek voor België: GASC zal een faciliteit zijn die zich richt op de holistische, state-of-the-art wetenschappelijke studie van artefacten en ecofacten uit archeologische assemblages.